REGULAMIN SALONU MAGIA DLA CIAŁA

1. Rezerwacja terminu na zabieg możliwa jest telefonicznie lub online, gdzie wyświetlana jest dostępność terminów i pracowników wraz z opisem zabiegu oraz cenami zabiegów.

2. Zakup usługi w Salonie jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

3. Anulowanie rezerwacji powyżej 24 godzin przed planowaną wizytą jest bezkosztowa. Anulowanie w czasie poniżej 6 godzin przed planowaną wizytą lub niestawienie się na zabieg obciążone będzie równowartością 100% ceny zabiegu, a zakupiony voucher uznany zostanie za wykorzystany w zakresie w.w. kwoty.

4. Młodzież do lat 16 może korzystać z usług wyłącznie za zgodą lub opiekuna prawnego.

5. Prosimy o punktualne przybycie na zabieg. W sytuacji spóźnienia się Klienta na zabieg, nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym planowanych czasie.

6. Każdy nowy klient przed pierwszą wizytą wypełnia Kartę zdrowia, zawierającą dane osobowe i przeciwwskazania do wykonania zabiegów w Salonie. W związku z tym prosimy o przybycie 5 minut wcześniej.

7. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na Kartach zdrowia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Salon nie będzie przekazywał powyższych danych osobom trzecim.

8. W Salonie obowiązuje zakaz palenia oraz głośnych rozmów. Telefony komórkowe powinny zostać wyciszone.

9. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do :
– odmowy wykonania zabiegu
– przerwania zabiegu w wyniku niepożądanej sytuacji z winy Klienta. W takim przypadku opłata za zabieg nie zostanie zwrócona.

10. Czas zabiegu liczony jest od momentu wejścia klienta do gabinetu do wyjścia z gabinetu.

11. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową.

12. Promocje i rabaty nie łączą się.

13. Za usługi świadczone w Salonie płatności można dokonać gotówką lub kartą.

14. W salonie jest możliwość nabycia vouchera (zaproszenia) dla osoby trzeciej. Może on zostać wypisany na konkretny zabieg lub określoną kwotę. Termin realizacji vouchera wynosi 3 miesiące, a data jego ważności nie ulega przedłużeniu.

15. Voucher może zostać zakupiony :
– bezpośrednio w Salonie – w formie gotowego zaproszenia
– drogą pocztową – w formie gotowego zaproszenia. Klient podaje w mailu następujące dane : imię i nazwisko osoby obdarowanej, adres na który należy przesłać voucher, nazwę i czas trwania zabiegu lub kwotę do której można zrealizować voucher oraz załącza potwierdzenie przelewu. Po otrzymaniu wpłaty Salon przesyła voucher listownie na wskazany adres (bez dodatkowej opłaty).
– drogą mailową – w formie szablonu w format pdf. (z edytowanym polem imienia i nazwiska osoby obdarowanej oraz kwoty) do samodzielnego wypełnienia i wydruku. Po otrzymaniu wpłaty Salon przesyła szablon na adres mailowy Klienta.

16. Dane do przelewu znajdują się na stronie salonu.

17. Voucher należy okazać pracownikowi Salonu przed zabiegiem.
i nie musi być zrealizowany jednorazowo

18. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę lub kosmetyki detaliczne, jednak może zostać przeniesiony na osobę trzecią. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z vouchera, które opiewa na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług. Osoba obdarowana może dopłacić do vouchera, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą.

19. Salon nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na jego terenie.

20. Klient ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody w wysokości faktycznych strat.

21. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres Salonu.

22. Osobom pod wpływem alkoholu i narkotyków zabrania się przebywania na terenie Salonu. Osoby takie oraz osoby zachowujące się niekulturalnie zostaną wyproszone z Salonu.

23. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.